Uuringu detailvaade

Number 2017-36
Pealkiri Lemmikloomade uuring 2017
Kokkuvõte Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas on muutunud 2014. aastaga võrreldes lemmikloomade pidamine Tallinnas, tallinlaste teadlikkus ja hoiakud seoses lemmikloomade pidamisega ning rahulolu linna vastava valdkonna teenustega.
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonnaamet
Teostaja OÜ RAIT Faktum & Ariko
Valmimisaeg Detsember 2017
Failid