Uuringu detailvaade

Number 2016-16
Pealkiri Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu eelanalüüs ja lähteülesanne
Kokkuvõte Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelvalveliste menetluste andmekogu loomise eelanalüüsi käigus vaadati üle reklaami ja teabe eksponeerimise menetlemisega seotud tööprotsessid ning koostati lähteülesanne kasutajaid ja andmesisestajaid üheaegselt teenindava andmekogu loomiseks, kus saab operatiivselt ja täpselt avalikustada kõik linnaruumi paigaldatud reklaami- ja teabekandjad ning võimaldab süstematiseerida ja parendada reklaami- ja teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise ja reklaamimaksu haldamisega seotud andmete kogumist, pidamist, analüüsimist ja järelvalvet. Eelanalüüs rahastati 85% osas EL struktuuritoetuse meetmest "Avalike teenuste arendamine"
Valdkond Ettevõtlus, majandus
Tellija Tallinna Ettevõtlusamet
Teostaja Ernst & Young Baltic AS
Valmimisaeg Juuni 2016
Failid