Uuringu detailvaade

Number 2015-12
Pealkiri Tallinna noorsootöötajate arvamusuuring 2015
Kokkuvõte Uuriti Tallinna noortekeskustes töötavate noorsootöötajate hinnanguid ja arvamusi viies teemaplokis: töö sisu ja maht, keskkond, planeerimine ja tulemused, koostöö ja juhtimine, motivatsioon ja enesetäiendamine. Tegemist on 2008. aastal läbi viidud sarnase uuringu kordusega.
Valdkond Haridus, noorsootöö
Tellija Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Teostaja Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Valmimisaeg September 2015
Failid