Uuringu detailvaade

Number 2014-4
Pealkiri Põhja-Tallinna liikuvusuuringu lähteandmete kogumine: kasutajagruppide küsitlus
Kokkuvõte Uuring annab ülevaate Põhja-Tallinnas 2013. a detsembris läbi viidud küsitlusest ning täiendavast fookusgrupiuuringust, millega selgitati Põhja-Tallinnas elavate ja/või seal töötavate inimeste liikumisharjumusi, rahulolu sealsete liikumisvõimalustega ning ettepanekuid linnaliikuvuse paremaks korraldamiseks.
Valdkond Linnaplaneerimine
Rahvastik
Transport
Ettevõtlus, majandus
Keskkond
Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Teostaja OÜ Psience
Valmimisaeg Detsember 2013
Failid