Uuringu detailvaade

Number 2012-37
Pealkiri Tänavapinna laiendamisvõimaluste analüüs, ühissõidukite prioriteedisüsteemi laienduste väljatöötamine ja liiklusskeemide koostamine
Kokkuvõte Koostatud aruanded on üheks osaks tööst „Tänavapinna laiendamisvõimaluste analüüs, ühissõidukite prioriteedisüsteemi laienduste väljatöötamine ja liiklusskeemide koostamine“. Ühes aruandes esitatakse ülevaade kuidas on varasemalt linnas ühistranspordile eelist muu liikluse ees tagatud, teises aruandes antakse ülevaade võimalikest mõjudest liikluskoormusele juhul, kui rakendada linnas suuremal määral ühistranspordile eelistust.
Valdkond Transport
Tellija Tallinna Transpordiamet
Teostaja SWECO Projekt AS/OÜ Stratum
Valmimisaeg Detsember 2012
Failid