Uuringu detailvaade

Number 2012-38
Pealkiri Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2012
Kokkuvõte Tallinlaste rahulolu linna füüsilise elukeskkonnaga; eelistatud kanalid teenuste kohta info hankimisel; interneti ja e-teenuste kasutamine; informeeritus volikogu tegevusest; linlaste turvatunne; liikumine linnas ja ühistranspordi kasutamine; suhtumine turistidesse, Tallinn Card-i tuntus.
Valdkond Linnajuhtimine
Tellija Tallinna Linnakantselei
Teostaja OÜ Eesti Uuringukeskus
Valmimisaeg Detsember 2012
Failid