Uuringu detailvaade

Number 2011-19
Pealkiri Tallinna Linnavaraameti elamufondi säästva energiamajanduse rakenduskava 2012-2014
Kokkuvõte Töös antakse lühiülevaade Linnavaraameti elamufondi energiatarbimise olukorra kohta ning võimaluste kohta energiatarbe vähendamiseks perioodil 2012-2014. Töö käigus külastati 31 hoonet, koguti nende soojuse, kütuse, elektri ja vee tarbimise andmeid sellises mahus nagu need olid saadaval. Hoonete kohta koostati skaneerivad energiaauditid. Põhjalikumalt analüüsiti kahe hoone – Kauge tn 4 ja Erika tn 9 seisukorda.
Valdkond Kommunaalmajandus
Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonnaamet
Teostaja OÜ Pilvero
Valmimisaeg August 2011
Failid