Uuringu detailvaade

Number 2008-26
Pealkiri Arvamusuuring linna juhtimisest ja ajalehest Pealinn
Kokkuvõte Tallinlaste rahulolu linna juhtimisega, sealhulgas: hinnangud linna ja linnaosade juhtorganite tööle; Tallinna poliitikute ja linnajuhtide tuntus ning hinnang nende töö kvaliteedile; toetus ning vastuseis erakondade nimekirjadele Linnavolikogu valimiste korral. Ajaleht Pealinn: ajalehe lugemine ning levi; ajalehe sisu ning omadused; ajalehe muudatusettepanekud.
Valdkond Linnajuhtimine
Info, meedia
Tellija Tallinna Linnakantselei
Teostaja Norstat Eesti AS
Valmimisaeg Oktoober 2008
Failid