Uuringu detailvaade

Number 2006-19
Pealkiri Tallinna rohealade külastatavus ja külastajate hinnangud
Kokkuvõte Tallinna suuremate rohealade kasutuse ajaline ja ruumiline varieeruvus, sh erinevate nädalapäevade ja kellaaegade lõikes. Rohealade kasutajate sotsiaalsed tunnused ajas ja ruumis. Kasutajate arvamused rohealade kasutusest ja seisundist, rahulolu nendega.
Valdkond Linnaplaneerimine
Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Teostaja Tartu Ülikooli geograafia instituut, Olle Järv, Siiri Silm, Rein Ahas
Valmimisaeg August 2006
Failid