Uuringu detailvaade

Number 2001-10
Pealkiri Transport, keskkond ja elukvaliteet
Kokkuvõte Tallinn elukeskkonnana, transport, keskkond.
Valdkond Keskkond
Transport, liikuvus
Tellija Muu
Teostaja Jüri Uljas, TSAPA, läbiviija AS Emor
Valmimisaeg November 2000
Failid