· Tallinna keskkonnaseisundi pärast on väga mures 24,2% siin elavatest inimestest;
· Vajalikest sõitudest linnas sõidetakse 50,7% bussiga, 27,6% trolliga ning 21,7% trammiga;
· 42% vastanutest arvab, et Tallinn muutuks keskkonnasõbralikumaks seeläbi kui rajada parke ja laiendada haljasalasid;
· 71,7% on seisukohal, et Tallinna Linnavalitsus ei pööra piisavalt tähelepanu keskkonnaküsimustele;
· Toetavalt suhtuti “lamavate politseinike” rajamisse. Neid soovis oma elukoha ümbrusesse 55,5% vastanutest;
· 47,8% arvas, et kasutaks ühistransporti enam kui piletid oleksid odavamad;
· 66% on end jalakäijana liigeldes tundnud ohustatuna.