Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga Tallinna linnas Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet HeiVäl OÜ
Tallinna linna lasteaia- ja koolikohtade vajaduse hinnang aastateks 2018-2040 Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet OÜ Cumulus Consulting
Tallinna munitsipaalkoolide sihtgruppide rahulolu uuring Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet OÜ Eesti Uuringukeskus
Tallinna Haridusameti küsitlus Tallinna koolijuhtidele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatuste kohta Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet Tallinna Haridusamet
Tallinna üldhariduskoolide õpilaste rahuloluküsitlus 2008 Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED
Õpilase elu-olu 1998-2007 Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet Tallinna Ülikooli Tervise Disaini Keskus
Tugiteenuste võimalused ja spetsialistide töörollid Tallinna üldhariduskoolides Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet MTÜ Noorte AMG
Tallinna üldhariduskoolide töötajate rahuloluküsitlus 2007 Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED
Tallinna üldhariduskoolide lapsevanemate rahuloluküsitlus 2008 Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED
Lastevanemate rahulolu kooliga Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet Eda Heinla, TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, Ene Pill, Tallinna Linna Haridusamet, Rutt Tambet, TPÜ sotsiaalteaduskond
Tallinna kooliõpilaste kutsevaliku trendid 2003. aasta kevadel Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet Ilme Hunt ja Ene Pill
Leiti 11 kirjet.