Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Putukaväila Merimetsa ruumilõigu ja Merimetsa linnametsa maastikuarhitektuuri keskkonna uuring ja eskiislahendus Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Strateegiakeskus OÜ Sfäär Planeeringud
Ringmajandus ja roheline pealinn. Tallinlaste rahuloluküsitlus 2023 Keskkond
Tallinna Strateegiakeskus Turu-uuringute AS
Tallinna Trummi piirkonna elanike teadlikkus liigse sademeveega seotud keskkonnaprobleemidest Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet Turu-uuringute AS
Crowd Insight Report for Tallinn Sea Days Turism
Ettevõtlus, majandus
Info, meedia
Tallinna Strateegiakeskus Telia
Crowd Insight Report for Tallinn Old Town Days Turism
Rahvastik
Tallinna Strateegiakeskus Telia
Tallinna linna omandis olevate üksikkorterite analüüs Elamumajandus, linnavara
Tallinna Linnavaraamet CIVITTA
Sammalde ja samblike kaardistamine Maarjamäe paekalda piirkonnas Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Botaanikaaed
Nahkhiirte elupaikade kaardistamise Tallinnas Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Öö pikk
Ülevaade erakmesilaste mitmekesisusest valitud uuringualadel Tallinnas Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Kolm Abi
Suur- ja väikeimetajate levik ning elupaikade sidusus Tallinnas Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Elusloodus
Tähetorni tänava konnataristu toimimise analüüs Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ ReWild
Põhja-Eesti klindi Tallinna lõigu taimekoosluste inventuur Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Nordic Botanical
Leedekraanide mõjud liiklusohutusele Transport
Linnaplaneerimine
Keskkond
Avalik kord, turvalisus
Info, meedia
Tallinna Transpordiamet Töövõtja: Tallinna Tehnikaülikool Projektijuht: Argo Rosin, tehnikateaduste doktor Põhitäitjad: Toivo Varjas, Inna Gorislavskaja, Dago Antov, Martin Parker, Taavi Möller, Leif Michael Wikg
Tallinna kimalaste ja päevaliblikate seisundi ja elupaikade sidususe analüüs Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet MTÜ Puhmaskulmik
Mustjõe rannaniidu taastamisvõimaluste uuring Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet MTÜ Põhjakonn
Harku metsa kaitseala põhjaosa hüdroloogilise režiimi taastamiskava Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskus
Põhja-Eesti klindi Tallinna lõigu kaardistamine ja tsoneerimine Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Ülikool
Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AS Teede Tehnokeskus
Taastamistööde mõjud Pääsküla raba taastamisala süsiniku voogudele. Eksperthinnang Keskkond
Tallinna Strateegiakeskus ELF Ring OÜ (Jüri-Ott Salm, Martin Maddison, Kuno Kasak)
Tallinna linna strateegilise mürakaardi ajakohastamine Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Estonian, Latvian ja Lithuanian Environment OÜ
Leiti 694 kirjet.