Uuringu detailvaade

Number 2024-3
Pealkiri Tallinna Kesklinna kaubandus-, toitlustus- ja teenindusettevõtete tegevuspindade, müügikäibe ja klientide analüüs
Kokkuvõte Pilootuuring testib kesklinnas tegutsevate kaubandus-, toitlustus- ja teenindusettevõtete tegevus- ja majandusnäitajate seostatavust linnaruumi planeerimisega ning nende eeldatavaid mõjusid Kesklinna linnaosa üldplaneeringu koostamisele. Koostaja eesmärk on minimaalse valimi baasil tuua välja olulisemad eeldused ja tingimused erinevat tüüpi äriettevõtete tegevuseks vajalike kliendimahtude, äripindade ja neid mõjutavate tegurite osas, millega on otstarbekas arvestada Kesklinna linnaosa üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel. Uuringu kesksed küsimused on Kesklinna ettevõtete kestlikuks majandamiseks vajaliku kliendibaasi suurus ning selle seosed piirkonna elanikkonna, töökohtade, külastajatega; selleks on tarvis välja selgitada erinevat tüüpi ettevõtetega seonduvad kliendivood ning sellest tulenevad võimalikud mõjud linnaruumi arengule ja planeerimisele.
Valdkond Ettevõtlus, majandus
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Mart Repnau
Valmimisaeg Mai 2024
Failid