Uuringu detailvaade

Number m2024-2
Pealkiri Eesti ühiskonna lõimumismonitooring 2023
Kokkuvõte Monitooringu põhieesmärk on analüüsida Eesti ühiskonna kohanemis- ja lõimumisprotsesse 2023. aasta seisuga, et parandada ja uuendada teadmisi kohanemis- ja lõimumisprotsessi edukusest Eestis ja kavandada tegevusi selle toetamiseks. Esimene lõimumismonitooring viidi läbi aastal 2000, see on kaheksas uuring. Näidatud on ka Tallinna tulemusi.
Viide Voog, A., Hämmal, J., Esko, K., Seppel, K., Lauristin, M., Karu, M., Vihalemm, T. (2024). Eesti ühiskonna lõimumismonitooring 2023. Kantar Emor.
Valdkond Muu
Rahvastik
Tööelu, tööturg
Tellija Kultuuriministeerium
Valmimisaeg 2024
Failid
Link https://www.kul.ee/sites/default/files/documents/2024-04/EIM%202023%20aruanne.pdf