Uuringu detailvaade

Number 2023-12
Pealkiri Tallinna linna välisprojektide tulemuslikkuse uurimine
Kokkuvõte Analüüsi koostamise algatas Tallinna Strateegiakeskus, saamaks teada, kas ja kuivõrd on linna osalusel perioodil 2014–2020 läbi viidud välisrahastusega arendusprojektid oma eesmärki täitnud. Projektide tulemuslikkust on analüüsitud kolmes vaates (uurimisküsimused): 1. Protsess – kuivõrd hästi on projektid ellu viidud? 2. Tulemus – kuivõrd on püstitatud eesmärgid saavutatud? 3. Mõju – kuivõrd olulised on olnud projektid linna arengule kaasa aitamises?
Valdkond Linnajuhtimine
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja OÜ Cumulus Consulting
Valmimisaeg August 2023
Failid