Uuringu detailvaade

Number 2023-11
Pealkiri Tallinna kesklinna ettevõtluskeskkonna uuringu aruanne. Lepik, K-L. (toim.). Tallinna Ülikool. 2023
Kokkuvõte Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada linnakeskuse ettevõtluse erinevaid valdkondi mõjutavad olulisemad trendid ning ruumilised mõjutajad ja analüüsida kesklinna ettevõtluskeskkonna arenguvõimalusi võrdlevate arengustsenaariumidena. Analüüsi aluseks oli mitmete asjakohaste andmete analüüs ja süntees (k.a. kaardianalüüs), intervjuud ja küsitlus ettevõtjate seas ning stsenaariumite analüüs. Täheldasime, et Tallinna mastaabis on töökohtade kontsentratsioon Kesklinna linnaosas väga suur, aga kontoritöökohad on hajutatud linnasüdame ja sellest mõne kilomeetri kaugusel asuvate ärikvartalite vahel. Üle poole Tallinna kesklinna ja selle lähiümbruse keskmise ja kõrgema teadmusmahukusega kontoritöökohtadest asuvad väljaspool ärilist linnasüdant. Võrdluseks näiteks pool Helsingi pealinnapiirkonna kontoritöökohtadest on koondunud Helsingi ärikeskusesse - pisut üle kahe ruutkilomeetrisele alale, samas kui Tallinna ärilises linnasüdames (u 1,6 km 2 ) asub koostajate hinnangul vaid kuuendik Tallinna kontoritöökohtadest. Linnasüda on Tallinna sümboolne keskus ja kultuurikese. Kui kinosaalid ja suuremad spordiareenid välja jätta – on kultuuriasutused, meelelahutuskohad ja lõbustusasutused suuresti koondunud linnasüdamesse. Veendusime, et linnakeskus on tugev tõmbekeskus. Kesklinnas töötab 51 tuhat teiste linnaosade elanikku ja 40 tuhat mittetallinlast. Enamik küsitletud ärijuhtidest näevad oma ettevõtte eelistatud asukohta kesklinnas kui ühtlaselt ligipääsetavas piirkonnas. Samas on tarkvara- ja tehnoloogiaettevõtete töötajaskond keskmisest noorem ja rahvusvahelisem ning võrreldes valdavalt eeslinnades elava nn võitjate põlvkonnaga eelistab igapäevastes liikumistes autole pigem ühistransporti, jalgratast, tõukeratast või kõndimist, mistõttu on just viimastel aastatel kasvanud nõudlus bürooruumide järele Kalamaja/Telliskivi või Rotermanni/Admiraliteedi piirkonnas ja see suundumus jätkub eeldusel, et globaalses majanduses ei toimu järsku jahenemist. Töö kolme stsenaariumiga näitas, et elavamat ja tõeliselt city -laadset linnaruumi ei saavuta pelgalt südalinna avaliku ruumi meeldivamaks, aeglasemaks, jalakäijasõbralikumaks jne muutmisega - lisaks eelnevale vajavad nii kultuur kui ettevõtlus kriitilist hulka kasutajaid ja tarbijaid. Ainult südalinna elanike arvu suurendamisest, mis on samuti vajalik, sellise kriitilise massi saavutamiseks ei piisa, mistõttu peab transpordikorraldus võimaldama mugavat ligipääsu linnasüdamele ka äärelinna ja tagamaa elanikele.
Valdkond Linnaplaneerimine
Ettevõtlus, majandus
Kultuur
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Tallinna Ülikool
Valmimisaeg September 2023
Failid