Uuringu detailvaade

Number 2023-4
Pealkiri Tallinlaste veebiküsitlus: e-teenused, liikumine öisel ajal ja hoovialad
Kokkuvõte Küsitluse eesmärk oli saada ülevaade tallinlaste suhtumisest ja rahulolust kortermajade hoovialadega, liikumisest ja turvalisusest öisel ajal ning kaardirakenduste ja avalike e-teenuste kasutamisest. Uuringule vastas 810 tallinlast vanuses 15 ja rohkem aastat vanad.
Valdkond Linnajuhtimine
Avalik kord, turvalisus
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Tallinna Strateegiakeskus ja Turu-uuringute AS
Valmimisaeg Aprill 2023
Failid