Uuringu detailvaade

Number 2022-7
Pealkiri Putukaväila Merimetsa ruumilõigu ja Merimetsa linnametsa maastikuarhitektuuri keskkonna uuring ja eskiislahendus
Kokkuvõte Projektis käsitletakse Putukaväila rohekoridori Merimetsa ruumilõiku, mis kulgeb läbi kohaliku tasandi kaitseala, piki endist raudteetammi ja kõrgepinge õhuliinide koridori. Uuring annab ülevaate kohalikust loodulikust mitmekesisusest. Eskiislahenduse eesmärgiks on vastavalt Putukaväila visioonile maastikuarhitektuurse kontseptsiooni ja eskiisi koostamine, mis hõlmab nii Putukaväila Merimetsa ruumilõiku (ca 50 m laiune lineaarne ruum), Merimetsa linnametsa kui elurikkuse tugiala kui ka looduslikku rekreatsiooni- ja puhkeala laiemalt. Käsitletava ala suurus on ca 88 ha. Projekti eestvedaja on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskus. Uuring valmis 2022. aastal ja täiendati 2023. aastal.
Valdkond Linnaplaneerimine
Keskkond
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja OÜ Sfäär Planeeringud
Valmimisaeg Märts 2023
Failid