Uuringu detailvaade

Number 2023-14
Pealkiri OECD linnauuringud. Ringmajandus Tallinnas
Kokkuvõte Aruanne tugineb OECD teabe kogumise missiooni (15.–19. november 2021) käigus tehtud intervjuudele ja veebiseminarile (7. september 2022), samuti OECD linnade ja piirkondade ringmajanduse uuringu ja dokumentide analüüsi andmetele. Aruanne koosneb järgnevatest peatükkidest: Ringmajandusele ülemineku ajendid Tallinnas, edusammud ringmajanduse suunas Eestis, ringmajandusele ülemineku potentsiaali rakendamine Tallinnas.
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja OECD ettevõtluse, VKEde, piirkondade ja linnade keskus (CFE)
Valmimisaeg Oktoober 2023
Failid