Uuringu detailvaade

Number 2023-8
Pealkiri Liikuvus ja elukeskkond 2023
Kokkuvõte Uuring annab ülevaate rahulolust Tallinna elukeskkonnaga tervikuna, linnaosa elukeskkonnaga, inimeste liikumisviisidest ning ühistranspordi kasutamisest. Küsitleti 1504 15+ vanust inimest telefoni teel perioodil 09.02. – 29.03. 2023.
Valdkond Transport
Keskkond
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Turu-uuringute AS
Valmimisaeg Aprill 2023
Failid