Uuringu detailvaade

Number 2023-3
Pealkiri Kultuur, liikumisharrastused ja elukvaliteet. Tallinlaste rahuloluküsitlus 2023
Kokkuvõte Uuringu eesmärk oli saada ülevaade Tallinna kuvandist, tallinlaste eluga rahulolust ja ühiskondlikust aktiivsusest, rahulolust kultuuriürituste, huvitegevuste ja sportimisvõimalustega Tallinnas, osalemisest elukestvas õppes, raamatukogude teenuste kasutamisest ning suhtumisest välisturistidesse. Tulemusi võrreldakse 2021. aastaga. Uuringus osales 803 inimest.
Valdkond Turism
Rahvastik
Kultuur
Sport
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Tallinna Strateegiakeskus ja Turu-uuringute AS
Valmimisaeg Märts 2023
Failid