Uuringu detailvaade

Number 2023-9
Pealkiri Juhtimine ja linnplaneerimine 2023
Kokkuvõte Uuring käsitleb järgmisi teemasid linna juhtimine ja kommunikatsioon, rahulolu kaasamise ja informeeritusega, rahulolu elamistingimustega, eluruumide, avaliku ruumi ja ühistranspordi ligipääsetavus, füüsiline turvalisus ja kokkupuude munitsipaalpolitseiga, interneti ja infotehnoloogia vahendite kasutamine. Küsitlus viidi läbi telefoniküsitlusena ajavahemikul 10.–22.02.2023 Tallinna 15-aastaste ja vanemate elanike seas. Intervjuud toimusid vastavalt vastaja emakeelele kas eesti- või venekeelsena. Küsitluses osales 800 vastajat
Valdkond Linnajuhtimine
Linnaplaneerimine
Keskkond
Avalik kord, turvalisus
Info, meedia
Elamumajandus, linnavara
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Eesti Uuringukeskus OÜ
Valmimisaeg Märts 2023
Failid