Uuringu detailvaade

Number m2023-1
Pealkiri Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2022. Metoodika ja standardtabelite kogumik.
Kokkuvõte Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring on regulaarne rahvastikupõhine küsitlusuuring Eesti 16–64 a rahvastiku seas. Igal paarisaastal toimuv uuring pakub sissevaadet rahvastiku terviseseisundi ja -käitumise näitajate muutuste kohta ning aitab mõtestada indiviidi ja ühiskonna rolle tervisemõjuritena enam kui 30 a vältel. Näidatud on ka Tallinna tulemusi.
Viide Reile, R., Veideman, T. (2023). Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2022. Tervise Arengu Instituut.
Valdkond Rahvastik
Tervis, tervishoid
Tellija Tervise Arengu Instituut
Valmimisaeg 2023
Failid
Link https://tai.ee/et/valjaanded/eesti-taiskasvanud-rahvastiku-tervisekaitumise-uuring-2022-metoodika-ja-standardtabelite