Uuringu detailvaade

Number 2022-12
Pealkiri Vormsi 5 mulla- ja taimeproovide analüüs
Kokkuvõte Uuring viidi läbi selleks et veenduda Vormsi roheala muldade ja toidutaimede ohutuses. Vormsi roheala mullad on küll üldiselt heas seisus, kuid edasiste tegevuste planeerimisel tuleb arvestada, et alal leidub raskmetallidega saastunud alasid (ala keskosa- ja lääneosa), mille seisu ei saa lugeda heaks. Toidutaimede analüüsitulemuste puhul on võimalik märgata pea kõikide analüüside puhul, et raskmetallide sisaldus taimes on kõrgem pesemata proovis võrreldes pestud prooviga, mis toetab oletust, et õhusaaste mõjutab taimede saastetaset. Selle vastu aitavad võidelda nii üldised õhusaaste vähendamise meetmed kui ka õhusaaste taset leevendavad meetmed nt mitmekesise ja hooajaülese taimestiku täiendav istutamine toidutaimi ümbritsevale territooriumile. Olgugi et EU Komisjoni määruse (1881/2006) piirväärtusi rakendatakse eelkõige pestud toidutaimedele, võib põhjusel, et ala külastavad inimesed enamasti siiski puuvilju enne tarbimist kohapeal ei pese, siiski välja tuua asjaolu, et osade taimede saastetase ületas pesemata kujul plii piirväärtust. Seetõttu tuleb kindlasti rõhutada kõikide toidutaimede pesemise olulisust.
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Põllumajandusuuringute Keskus
Valmimisaeg Aprill 2022
Failid
Link https://www.tallinn.ee/et/gogreenroutes