Uuringu detailvaade

Number 2022-13
Pealkiri Vormsi 5 hüdrogeoloogiline olukorra hinnang
Kokkuvõte Eksperthinnangu eesmärk on kirjeldada Vormsi tn 5 kinnistul asuva Vormsi roheala hüdrogeoloogilisi tingimusi ja selgitada ala hooajaliselt liigniiskeks muutumise põhjuseid. Samuti pakkuda välja soovitusi, millele ala korrastamise juures tähelepanu pöörata. Eksperthinnangu soovitusel on kinnistu madalamasse osasse mõistlik kujundada liigset vett koguvad ja edasi juhtivate kraavide võrgustik. Antud vooluteekondade võrgustik juhiks vee maastikuarhitektuuriliselt parimasse lahendusse, milleks võiks olla viibeala, imbväljak, vihmaaed vms. Antud lahendus peab tagama teatud määral vee imbumise maapinda ning aurustumise veepinnalt ning ka läbi taimestiku. Mainitud ala peab olema projekteeritud vastavalt maksimaalsetele sademeveekogustele ning arvestades absoluutkõrgusi nii, et tiigi asukohta vesi ka voolaks.
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja OÜ Inseneribüroo STEIGER
Valmimisaeg August 2022
Failid
Link https://www.tallinn.ee/et/gogreenroutes