Uuringu detailvaade

Number 2022-35
Pealkiri Tallinna linna omandis olevate üksikkorterite analüüs
Kokkuvõte Uuringu eesmärk on Tallinna linna omandis olevate üksikkorterite haldamise peamised probleemid, parimad praktikad ning võimalused tulevikuks. Analüüsi raames kaardistati nii dokumendianalüüsi kui intervjuude ja andmepäringute kaudu probleemkohad, võimalikud lahendused ning uuriti teiste riikide ja linnade parimaid praktikaid sotsiaal- ja munitsipaaleluaseme pakkumisel.
Valdkond Elamumajandus, linnavara
Tellija Tallinna Linnavaraamet
Teostaja CIVITTA
Valmimisaeg November 2022
Failid