Uuringu detailvaade

Number 2022-31
Pealkiri Suur- ja väikeimetajate levik ning elupaikade sidusus Tallinnas
Kokkuvõte Tallinna suur- ja väikeimetajate leviku ja elupaikade sidususe uuring. Välitööde läbiviimine kahekümnel Tallinna rohealal.Hukkunud loomade ja abitus seisundis leitud loomade leiukohtade analüüs. Ülevaate koostamine suur- ja väikeimetajate leviku kohta Tallinna rohealadel ja nende hinnangulise arvukuse kohta.
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja OÜ Elusloodus
Valmimisaeg November 2022
Failid