Uuringu detailvaade

Number 2022-7
Pealkiri Putukaväila Merimetsa ruumilõigu ja Merimetsa linnametsa maastikuarhitektuuri eskiislahendus
Kokkuvõte Projektis käsitletav Putukaväila rohekoridori Merimetsa ruumilõik kulgeb läbi kohaliku tasandi kaitseala, piki endist raudteetammi ja kõrgepinge õhuliinide koridori. Eskiislahenduse eesmärgiks oli vastavalt Putukaväila visioonile maastikuarhitektuurse kontseptsiooni ja eskiisi koostamine, mis hõlmab nii Putukaväila Merimetsa ruumilõiku (ca 50 m laiune lineaarne ruum), Merimetsa linnametsa kui elurikkuse tugiala kui ka looduslikku rekreatsiooni- ja puhkeala laiemalt. Käsitletava ala suurus on ca 88 ha. Projekti eestvedaja on Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskus
Valdkond Linnaplaneerimine
Keskkond
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja OÜ Sfäär Planeeringud
Valmimisaeg Aprill 2022
Failid