Uuringu detailvaade

Number s2022-8
Pealkiri Orgaaniliste molekulide oksüdeerimine gaasifaasilise koroona-impulss elektrilahendusega: töörežiimi parameetrite mõju
Kokkuvõte Vee puhastamisprotsessidele keskenduv doktoritöö pealkirjaga „Impulss-koroona elektrilahenduse kasutus- ja ohutuspiiride määramine vesikeskkonna töötlemisel“ käsitleb erinevate saasteainete lagundamist vesikeskkonnas impulss-koroona elektrilahendusega ning võrdleb mitmete parameetrite mõju saasteaine oksüdeerimise efektiivsusele. KIEL meetod on uudne ning kasutatav reaktor ainulaadse lahendusega, mistõttu on oluline teada kuidas mõjutavad meetodi rakendamist erinevad tööparameetrid ja tingimused nagu impulsisagedus, pH, lisandite nagu soolad ja pindaktiivsed ained jne juuresolek.
Valdkond Kommunaalmajandus
Stipendiaat Liina Onga
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool
Juhendajad Sergei Preis, professor
Valmimisaeg 2022
Failid