Uuringu detailvaade

Number 2022-15
Pealkiri „Lennujaama loode piirkonna detailplaneeringu” keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
Kokkuvõte KMSH eelhinnang
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja Maves OÜ
Valmimisaeg Juuni 2022
Failid