Uuringu detailvaade

Number s2022-2
Pealkiri Impulss koroona elektrilahenduse optimeerimine vesikeskkonna töötlemiseks: hüdrodünaamika ja kineetika lähtuvalt elektrilahenduse parameetritest ning energia efektiivsusest
Kokkuvõte Halveneva veekvaliteedi vältimiseks ning üha rangemaks muutuvate keskkonnaalaste seaduste järgmiseks on vaja uurida uusi ja tõhusaid vee- ja reoveepuhastustehnoloogiaid, mida saaks kasutada süvapuhustuse astmena reoveepuhastusjaamades või koguni asendada olemasolevaid protsesse veetöötluses. Keskkonnarakendustes on üks paljutõotavamaid plasmatehnoloogiaid olnud koroonalahendused. Üheks enim energiaefektiivsemaks lahenduseks on osutunud doktoritöös uuritav gaasifaasiline koroona impulss elektrilahendus (KIEL). Meetodiga on saavutatud kõrgeid energiaefektiivsusi, mis sõltuvalt saasteainest, on ületanud mitmekordselt osoonimist, kui lähimat konkurenti. Doktoritöö eesmärgiks oli vajalike teoreetiliste teadmise arendamine KIEL-i rakendamiseks reaalsetes tingimustes.
Valdkond Kommunaalmajandus
Stipendiaat Priit Tikker
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool
Juhendajad Professor Sergei Preis
Valmimisaeg 2022
Failid