Uuringu detailvaade

Number s2022-4
Pealkiri Erinevate varise majandamise viiside lühiajaline mõju linnaparkide muldade omadustele ja talitlustele Kopli kalmistupargi näitel
Kokkuvõte Magistritöö eesmärgiks oli Kopli kalmistupargi näitel selgitada, kas ja kuidas muutuvad mulla omadused varise majandamise meetmete erisustest tingituna ühe-aastase testperioodi vältel. Lisaks sellele oli eesmärgiks kahe uuringuosa kombineerimisel teada saada, lehevarise majandamise projekti tagamaid, oodatavaid tulemusi ning rakendusvõimalusi lähtuvalt projektiga seotud ametnike nägemustest ning täiendada saadud tulemusi Kopli kalmistuparki külastavate inimeste arvamustega.
Valdkond Keskkond
Stipendiaat Laura Martina Vilu
Kõrgkool Tallinna Ülikool
Juhendajad Piret Vacht, PhD
Valmimisaeg 2022
Failid