Uuringu detailvaade

Number 2022-5
Pealkiri Ekspertarvamus täiendavate raudteepeatuste – Fahle, Avala ja Kristiine – tasuvuse ning kasutatavuse kohta
Kokkuvõte Kristiine, Avala ja Fahle peatuskohad on ette nähtud Tallinn – Tapa raudteele Balti Jaama ning Ülemiste vahele. Rongiliikluse intensiivsem kasutamine linnasiseseks liikumiseks eeldab piisaval hulgal peatusi ligipääsu tagamiseks, mis idasuuna raudteel on hetkel võrdlemisi piiratud. Täiendavate peatuste rajamine võimaldab integreerida reisirongiliikluse kui kiireima liikumisviisi pealinnas ülejäänud ühistranspordiga
Valdkond Transport
Linnaplaneerimine
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja OÜ Locosmart, Hannes Luts liikuvus- ja rööbastranspordiekspert
Valmimisaeg Mai 2022
Failid