Uuringu detailvaade

Number m2022-1
Pealkiri Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring 2022
Kokkuvõte Uuringu eesmärgiks oli anda ülevaade Eesti elanike keskkonnateadlikkusest ja -hoiakutest. Regulaarset uuringut korratakse iga kahe aasta tagant alates 2010. Näidatud on ka Tallinna tulemusi.
Viide Turu-uuringute AS (2022). Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuring.
Valdkond Keskkond
Tellija Keskkonnaministeerium
Valmimisaeg 2022
Failid
Link https://minuomavalitsus.ee/teenustase/teenustasemete-toolauad/omavalitsuse-raport-2023