Uuringu detailvaade

Number 2021-37
Pealkiri Uurimustöö “ InSAR andmetele tuginev analüüs Tallinna testalas perioodidel 2020-2021 ja 2016- 2021“
Kokkuvõte Uurimustöö eesmärgid on InSAR (Interferometric synthetic aperture radar) teel kogutud kõrgusandmete võrdlus Tallinna testalas, mille tulemusel on vajalik välja selgitada vertikaalsuunalised liikumiskiirused ja deformatsioonipinnad
Valdkond Linnaplaneerimine
Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Teostaja AS Datel
Valmimisaeg Detsember 2021
Failid