Uuringu detailvaade

Number 2021-46
Pealkiri Tallinna sillutiskatendite konstruktsioonide tüüplahendused ja paigaldustehnoloogiad. Kaevupäised sillutiskatendites. Sillutiskatendite vuugid. Teepeenarde rajamise tüüplahendused.
Kokkuvõte Uurimistöö eesmärk on analüüsida ja üldistada seniste sillutiskatendite paigaldamise ja hooldamise kogemusi, aga ka rakendada teiste riikide (Saksamaa, Soome, Taani) uuemaid tehnoloogilisi lahendusi sillutiskatendite projekteerimisel, ehitamisel ja ekspluateerimisel. Samuti on aktuaalne sillutiskattega tänavate alal asuvate tehnovõrkude vaatlus-, kontroll- ja restkaevude, kapede jt päiste asetus ja konstruktsioon katendikonstruktsioonis
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja T-Konsult OÜ
Valmimisaeg Detsember 2021
Failid