Uuringu detailvaade

Number 2021-32
Pealkiri Tallinna rohe-ja elamualade lindude transektloendused 2021. aastal
Kokkuvõte Arengustrateegia „Tallinn 2035“ elurikkuse mõõdiku – haudelindude – pesitsusaegne transektloendus kümnel uuringualal Tallinnas
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja Birding Haapsalu
Valmimisaeg November 2021
Failid