Uuringu detailvaade

Number 2021-40
Pealkiri Tallinlaste rahuloluküsitlus 2021-6
Kokkuvõte Küsitluse teemad: linnaplaneerimine; postkontorid; MUPO ja turvalisus; lastekaitse; eluase; toimetulek; ligipääsetavus; laste liikumine linnas; IT-vahendite kasutamine ja koduse internetiühenduse kiirus
Valdkond Sotsiaalhoolekanne
Linnaplaneerimine
Avalik kord, turvalisus
Info, meedia
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja OÜ Eesti Uuringukeskus
Valmimisaeg Detsember 2021
Failid