Uuringu detailvaade

Number s2021-10
Pealkiri Raskmetallide sisaldus Tallinna sammaldes
Kokkuvõte Töö eesmärgiks oli: teha kindlaks, kas on võimalik leida sellist samblaliiki, mis on Tallinnas levinud ja kasvab nii väga saastatud kui ka vähem saastatud piirkondades ja hinnata, milline samblaliik Tallinnas on kõige sobivam bioindikatsiooniks; võrrelda erineva raskemetallide tolerantsusega samblaliikide raskmetallide sisaldusi erineva saastekoormusega keskkondades; teha kindlaks, kas ühe raskmetalli suurem kontsentratsioon annab aluse oletada, et ka teiste raskmetallide kontsentratsioon antud piirkonnas võib olla kõrgem; täiendada infot keskkonnasaastest Tallinnas.
Valdkond Keskkond
Stipendiaat Kadri-Liis Kaljuvee
Kõrgkool Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut
Juhendajad Elle Rajandu, Iti-Kärt Lehtmets
Valmimisaeg 2021
Failid