Uuringu detailvaade

Number 2021-10
Pealkiri Putukaväila ruumitaju ja –kasutuse uuring
Kokkuvõte Kasutajauuringu eesmärk oli mõista, kuidas inimesed Putukaväila rohekoridori erinevaid ruumiosasid kogevad, kuidas nad liiguvad ning mida nad tulevikus seal teha tahaksid. Aruanne koosneb neljast osast: katkestuskohad, mis häirivad inimeste sujuvat liikumist; tüüpkasutajad ehk persoonad; erinevad ruumiosad - viisid, kuidas Putukaväilal liikuvad inimesed ruumi jagunemist ja muutumist tajuvad ning kokkuvõttev ülevaade uuringust
Valdkond Linnaplaneerimine
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Rakendusliku Antropoloogia Keskus
Valmimisaeg September 2021
Failid