Uuringu detailvaade

Number s2021-5
Pealkiri Kohaliku omavalitsuse kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegurid COVID-19 kriisis - juhtumiuuring Tallinna linna ja Saaremaa valla näitel
Kokkuvõte Magistritöö eesmärgiks oli kirjeldada 2020. aasta kevadtalvel puhkenud COVID-19 kriisis kohalike omavalitsuste kriisiüksustes otsustamist mõjutanud tegureid ja tegurite seosemustreid Saaremaa valla ja Tallinna linna näitel perioodil 26.02-18.05.2020. Lisaks kirjeldas uuring kahe suurürituse – Saaremaal Kuressaare võrkpallimängud ja Tallinnas F. Kirkorovi kontsert – kui kohalike omavalitsuste jaoks probleemteema haldamise ajal toimunud otsustamist. Uuringu tulemusena tuvastas autor enim kohalike omavalitsuste kriisiüksustes otsustamist esimeses laines uuritud perioodil mõjutanud teguritena ajasurve, stressi ning meedia ja avalikkuse surve.
Valdkond Linnajuhtimine
Tervishoid
Stipendiaat Hannes Nagel
Kõrgkool Tallinna Ülikool
Juhendajad Erik Terk
Valmimisaeg 2021
Failid