Uuringu detailvaade

Number s2021-9
Pealkiri Distantsõppe ajal kasutatud digitaalsed keskkonnad Tallinna linna koolide näitel
Kokkuvõte Antud magistritöö eesmärgiks oli selgitada välja tegevõpetajate ja haridustehnoloogide abiga enam kasutatavad keskkonnad ja väljakutsed distantsõppele üleminekul seoses turvalisusega, kaasata Tallinna digitaalselt edukate koolide haridustehnoloogid ja IT juhid hinnangu andmiseks, et anda koolidele ühtsed juhised turvaliste keskkondade kasutamiseks. Uurimisküsimused: milliseid keskkondi distantsõppes kasutati ja milliseid probleeme nende kasutamisel ette tuli? Millised on nende keskkondade turvalisuse- ja privaatsuse sätted ning kuidas neid sätteid kasutada, et oma turvalisust ja privaatsust kaitsta? Millised keskkonnad on sobilikud kasutamiseks Eesti koolisüsteemis?
Valdkond Haridus, noorsootöö
Stipendiaat Palmi Lahe
Kõrgkool Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituut
Juhendajad Birgy Lorenz, Catlyn Kirna
Valmimisaeg 2021
Failid