Uuringu detailvaade

Number 2020-17
Pealkiri Putukaväila põhjaosa maastikuarhitektuurne eskiisprojekt
Kokkuvõte Maastikuarhitektuurne eskiisprojekt on koostatud Putukaväila põhjaosa lõigule. Lahendus hõlmab Sõle tn ääres Ehte, Puhangu ja Kaera tänavatega piirnevat ala. Maastikuarhitektuurse eskiisprojekti eesmärk on tõsta ala ruumilist väärtust mitmekesise haljastuse, puhkealade ja erinevate liikumisvõimaluste paigutamisega. Eskiisprojektis välja töötatud kontseptsioon on aluseks edasiste eraldiseisvate tööde tellimiseks
Valdkond Linnaplaneerimine
Tellija Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Teostaja OÜ KINO maastikuarhitektid
Valmimisaeg Juuli 2020
Failid
Link https://veeb.tallinnlv.ee/pilv/index.php/s/Uo63G9O8LZFF7eA/download