Uuringu detailvaade

Number s2020-13
Pealkiri Prototüüpides protokolle, protokollides prototüüpe. Puitarhitektuuri somaatilise modulaarsuse meetodi kujunemine
Kokkuvõte Minu praktikapõhise doktoritöö tegemise käigus kujunes välja somaatilise modulaarsuse meetod, mis võimaldab integreerida protokolli ja prototüübi ühte süsteemi, luues nii tervikliku arhitektuurse keha. Seesuguse projekteerimis- ja ehitusmeetodiga saab kujundada heterogeense paindliku ruumi ja tektoonika. Digiarhitektuuri areng on kaasa toonud muutuse arhitektuuri tektoonikas. Oma töös olen käsitlenud tööprotsesside seost arhitektuuripraksise loomingulise väljundi ehk prototüübiga. Uurimuses kajastub arhitekti töös kasutusel eeskirjade (protokollide) ja nende alusel loodud tüüplahenduste (prototüüpide) vaheline mõjus side. Vaatluse all on jätkusuutliku disaini lõimimine ehitustööstusega, hoone tootmisahela automatiseeritus ning detaili ja üldvormi seosed.
Valdkond Linnaplaneerimine
Stipendiaat Sille Pihlak
Kõrgkool Eesti Kunstiakadeemia
Juhendajad Jüri Kermik, Roland Snooks
Valmimisaeg 2020
Failid
Link https://eka.entu.ee/shared/429387/jVe80gDRvOvgwBulkjEjQltnEgOBGdho2YpWcrn1VtrI4YdpjeBbC6k86uq9BqXo