Uuringu detailvaade

Number 2019-38
Pealkiri Välisturismi mõju Tallinna majandusele
Kokkuvõte Analüüs hindas Tallinna väliskülastajate kaupade ja teenuste tarbimisest tulenevat mõju linna majandusele (st ettevõtete ja töötajate arvule, maksutulule, turismi lisandväärtusele, turismi sisemajanduse koguproduktile). Majandusliku mõju hindamiseks kasutati erinevaid lähenemisi, tuginedes nii küsitlusuuringute tulemustele väliskülastajate kulutuste kohta kui ka Tallinnas registreeritud ettevõtete ja turismi satelliitkonto andmetele.
Valdkond Turism
Tellija Tallinna Ettevõtlusamet
Teostaja Statistikaamet
Valmimisaeg Detsember 2019
Failid