Uuringu detailvaade

Number 2019-15
Pealkiri Tallinna peatänava mõju Tallinna Vanasadama trammiühendusel
Kokkuvõte Uuringu ja simulatsiooni eesmärgiks on saada teada uuringu objektidel ühistranspordi ja tavasõidukite toimimise peamised kvantitatiivsed näitajad (eelkõige läbilaskevõime, selle kasutustase ja ühendusajad) võttes arvesse ühistranspordipeatustes peatuvate sõidukite arvu, sõitjate teenindamise ajakulu ja koosmõju uuringu objektides nimetatud ristmikega (lähtuvalt ristmike konfiguratsioonist ja fooriprogrammidest), reguleerimata ja reguleeritud ülekäiguradade mõju liiklusvoogudele, jalakäijate koondumisalade suuruste piisavust teeületusel ühistranspordile eesõiguse andmiseks, ning uue sadama trammiliini rajamisega kaasnevat mõju
Valdkond Transport
Tellija Tallinna Transpordiamet
Teostaja K-Projekt AS
Valmimisaeg 2019
Failid