Uuringu detailvaade

Number 2019-42
Pealkiri Tallinna linnaaedade mulla- ja taimeproovide analüüs
Kokkuvõte Eesmärk oli analüüsida ja hinnata Tallinna linnaaedade (5 kogukonnaaeda ja 4 õppeaeda) mulla- ja taimeproove. Töö tulemusel hinnati mullastiku ja taimestiku ohutust inimese tervisele, anti soovitusi ning koostati lõpparuanne.
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus
Valmimisaeg Detsember 2019
Failid