Uuringu detailvaade

Number 2019-11
Pealkiri Reidi tee liikluslahenduse toimivuse analüüs
Kokkuvõte Uuringu eesmärgid: 1) Hinnata Reidi tee ehitustööde projektis Russalka esisel ristmikul välja töötatud liikluslahenduse toimivust lähtudes läbilaskvusest, järjekordade pikkusest ja mõjudest keskkonnale. 2) Lisaks analüüsida Reidi tee ehitustööde käigus rajatava töömaa ulatuses kiiruspiirangu rakendamise võimalikkust ja välja pakkuda võimalikud lahendused. Arvestada tuleb perspektiivsete liiklusvoogudega, mis arvestavad perspektiivsete sadama-ala liiklusvoogudega. 3) Anda hinnang Reidi teel Lootsi tn ja Pikksilma tn vahelises lõigus põhiristmike vahelistele aladele täiendavate juurdepääsude rajamise võimaluste kohta.
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Kommunaalamet
Teostaja Tallinna Tehnikaülikool, Mehaanika ja tööstustehnika instituut
Valmimisaeg Mai 2019
Failid