Uuringu detailvaade

Number 2019-37
Pealkiri Maltsaüraskite (Scolytus sp.) arvukuse monitooring ja nende leviku vähenda-mine Tallinnas
Kokkuvõte Eesmärgiks oli Tallinnas jalakasurma levitavate maltsaüraskite arvukuse monitooringuks ja leviku vähendamiseks (väljapüüdmiseks) feromoonpüüniste paigaldamine
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja Eesti Maaülikool
Valmimisaeg Detsember 2019
Failid